Vroeger was alles beter. En tegenwoordig is dat niet anders.

2018 jubileumjaar ESV Technisch Adviesbureau BV

In februari 27, 2018
805 Views
ESV - 25 jaar

Dit jaar viert ESV Technisch Adviesbureau BV haar 25-jarig jubileum. Een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. 1 mei 1993 begon de oprichter van het bedrijf, Bert Stap, op zijn zolderkamertje met het bedrijf. Ondertussen is in de afgelopen 25 jaar het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van Machineveiligheid.

Bert

Door te kiezen voor een zeer praktische aanpak onderscheidt ESV Technisch Adviesbureau zich van andere adviesbureaus. Terugkijkend op alle jaren kunnen we wel stellen dat onze klanten juist die praktische no-nonsense mentaliteit kunnen waarderen want ook de klanten van het eerste uur zijn nog steeds klant. Dus eigenlijk is het voor hen ook een jubileumjaar. Al 25 jaar klant bij ESV en daarmee ook al 25 jaar met Machineveiligheid bezig. Dit wil nog wel iets zeggen, want dit betekent dat zij de bedrijven waren die twee jaar voordat de Machinerichtlijn verplicht werd (1 januari 1995) al met Machineveiligheid bezig waren en 25 jaar later nog steeds daarmee bezig zijn.

Bert SafetyMiddag

In de afgelopen 25 jaar is er veel veranderd op het gebied van de Machineveiligheid. Zoals Machineveiligheid tegenwoordig aangepakt moet worden is niet te vergelijken met de aanpak van 25 jaar geleden.

Toen stond Machineveiligheid nog in de kinderschoenen en was er weinig literatuur en waren er weinig normen. Eigenlijk moesten we toen met het weinige dat er was veel zelf interpreteren en initiatieven nemen. Dat is anno 2018 wel anders. Misschien hebben we op sommige gebieden een “overkill” aan voorschriften en normen gekregen. In ieder geval hebben we gezien dat veel bedrijven de basisgedachte van de Machinerichtlijn uit het oog verloren zijn. Het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie heeft het ooit zo mooi vastgelegd in de overwegingen bij de Machinerichtlijn.

Overweging 2: “De sector machinebouw vormt een belangrijk deel van de sector werktuigbouw en neemt als industrie een centrale plaats in de economie van de Gemeenschap in. De sociale kosten die voortvloeien uit het grote aantal ongevallen dat rechtstreeks het gevolg is van het gebruik van machines, kunnen worden verlaagd door intrinsiek veilige machines te ontwerpen en te bouwen, alsmede door deugdelijke installatie en onderhoud.”

Overweging 14: “Om de veiligheid van de machines te verzekeren, is naleving van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen noodzakelijk; deze eisen moeten oordeelkundig worden toegepast, rekening houdend met de stand van de technologie ten tijde van de bouw, alsmede met technische en economische eisen.”

Overweging 18: “Deze richtlijn legt slechts algemeen geldende essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vast, die voor bepaalde categorieën machines worden aangevuld met een reeks meer specifieke eisen. Om fabrikanten te helpen aantonen dat is voldaan aan de essentiële eisen, is het wenselijk dat er op communautair niveau geharmoniseerde normen op het gebied van risicopreventie bij het ontwerp en de bouw van machines bestaan die tevens de controle op de overeenstemming met de essentiële eisen mogelijk maken. Deze normen worden opgesteld door privaatrechtelijke instellingen en moeten hun karakter van niet-verbindende tekst behouden.”

Nog steeds is de basisgedachte van de Machinerichtlijn het ontwerpen en het bouwen van veilige machines. Hierbij mogen we dan rekening houden met de beschikbare technologie maar ook met de technische en economische eisen. Soms lijkt het wel dat de nadruk is komen te liggen op het streven naar de meest complete dossiers en worden bepaalde normen door sommige mensen uitgelegd als dwingende wetgeving waaraan we moeten voldoen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat normen bedoeld zijn als hulp om aan te tonen dat er is voldaan aan de essentiële eisen en dat een norm altijd een niet verbindende tekst is. Alleen de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn bindend en daarmee dwingend. Deze moeten nageleefd worden als ze van toepassing zijn.

Als ESV Technisch Adviesbureau hebben we altijd onze eigen policy “het moet praktisch, haalbaar en reëel blijven” gehad en zullen die ook blijven hanteren.

Natuurlijk willen wij, als ESV, ons jubileumjaar met onze klanten vieren. Aansluitend op ons Practical Safety Event op 27 september 2018 zal er daarom een feestavond zijn. Hiervoor ontvangen onze klanten nog een aparte uitnodiging.

Daarnaast zullen we in 2018, tijdens het jubileumjaar, regelmatig schrijven over “veiligheid toen en nu”. In korte artikelen willen we, aan de hand van voorbeelden, aangeven wat er in de loop van de tijd allemaal veranderd is. En natuurlijk zullen we die veranderingen op onze bekende manier ook voorzien van commentaar.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer