CE-Check Audit

In de rechtspraak zien we nog steeds dat, bij bedrijfsongevallen met nieuwe machines of installaties, de werkgever aangesproken wordt op zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de werknemer. Binnen de Arbowetgeving is vastgelegd dat de werkgever verplicht is om zijn nieuwe machines of installaties onder CE te kopen. Echter, in veel gevallen, leert de dagelijkse praktijk dat niet iedere leverancier op de juiste wijze volgens de Europese Regelgeving levert. Hoe kan een werkgever dit dan beoordelen?

Om dit op een snelle manier te doen, bieden wij u een CE-Check Audit. Eén van onze CE-consultants zal de geleverde machine of installatie globaal controleren of de leverancier in overeenstemming met de regelgeving heeft geleverd. In deze CE-Check Audit worden geen gedetailleerde analyses gemaakt, maar wordt op een aantal hoofdpunten (documentatie, in het oog lopende gevaren) de levering gecontroleerd. Van de bevindingen en analyses ontvangt u een duidelijke rapportage.

(Speciaal voor gebruikers en kopers van machines en installaties.)

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer