CE-Markering

Alle machines die gebouwd worden moeten voldoen aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Kortweg wordt het vaak omschreven als het CE-waardig maken van de machine, of CE-markering op de machine aanbrengen. Het CE-markeren van de machine gaat gepaard met het opstellen van documenten (risicoanalyses, richtlijnverificaties etc.). Om deze documenten juist op te stellen, dient u veel kennis te hebben van verschillende normen.

ESV Technisch Adviesbureau BV kan u het gehele proces uit handen nemen. Door de jarenlange ervaring met het CE-markeren van hele verschillende machines, is ESV Technisch Adviesbureau BV de ideale partner voor uw CE-werkzaamheden. Kiest u er echter voor om zelf de werkzaamheden uit te voeren, dan kunt u zich laten adviseren door ESV. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen waar u op moet letten tijdens het maken van de verschillende documenten en het vervaardigen van de CE-markering op uw machine.

Voorbeeld foto van een machine met CE-markering

Waarom? – Verplicht

Alle machines die gebouwd worden moeten voldoen aan de eisen welke zijn opgesteld in de machinerichtlijn. De machinerichtlijn is door de lidstaten van de Europese Unie als wet aangenomen.

Waarom? – Aansprakelijkheid

Wanneer u een machine bouwt bent u daarvoor aansprakelijk. Door uw machine CE-waardig te maken, voorkomt u hiermee extra aansprakelijkheden. U voldoet namelijk aan de verplichtingen als zijnde fabrikant. U blijft natuurlijk altijd aansprakelijk voor hetgeen wat u geleverd heeft. Maar mocht het ooit zover komen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor letsel veroorzaakt door uw machine, dan kunt u door middel van het door u opgestelde technisch dossier bewijzen dat u aan de eisen op het gebied van machineveiligheid (richtlijnen en normen) heeft voldaan. Direct naar machineveiligheidsrapportage.

Hoe? – Stappenplan

 1. Definitie machine (beoogd gebruik), ook bij wijziging van bestaande machine
 2. Bepaling van de van toepassing zijnde EU richtlijnen
 3. Risicobeoordeling
 4. Toetsen aan fundamentele eisen van de, van toepassing zijnde, richtlijnen
 5. Testen en beproevingen (indien van toepassing)
 6. Inkoop (ketenaansprakelijkheid)
 7. Gebruiksaanwijzing opstellen
 8. Technisch dossier opstellen
 9. Certificeringsprocedure (keuringsinstantie nodig?)
 10. EG Verklaring van Overeenstemming opstellen
 11. CE-markering op de machine aanbrengen
ESV Technisch Adviesbureau
 • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
 • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
 • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer