EMC Richtlijn 2014/30/EU

Omdat de meeste machines een elektrische installatie hebben, is ook de Elektro Magnetische Compatibiliteit richtlijn 2014/30/EU van toepassing. Dit is een richtlijn die ingaat op de mogelijkheid dat een besturing van een machine gevoelig zou kunnen zijn voor stoorsignalen, maar ook zelf stoorsignalen zou kunnen uitzenden. Met een paar moeilijke woorden spreken we hier dan over immuniteit en de emissie van een elektrische installatie. Deze EMC Richtlijn is verder uitgewerkt in een aantal geharmoniseerde Europese normen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen elektrische installaties en elektrische apparaten die bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik of voor de lichte of zware industrie. Over het algemeen geven deze normen aan binnen welke grenzen het elektrische apparaat of de machine niet mag storen.

Als we Elektromagnetische Compatibiliteit eenvoudig willen omschrijven, dan kunnen we het als volgt formuleren: een elektrische installatie mag niet storen of gestoord  worden. In de praktijk hadden we in het verleden meer last van storingen dan tegenwoordig. Vroeger stoorde een TV als er een brommer langs reed. De eerste machine PLC ’s wilde zich nog wel eens vreemd gaan gedragen als er in de nabijheid een transformator opgesteld was. Vanuit de natuurkunde kenden we het principe van elektromagnetische velden al langer, want lang geleden heeft een meneer Faraday de kooi van Faraday uitgevonden. Deze kooi was bedoeld om iets af te schermen tegen elektromagnetische golven.

De EMC Richtlijn is daarom speciaal opgesteld om fabrikanten van elektrische componenten richtlijnen te geven waaraan ze moeten voldoen om er voor te zorgen dat hun apparatuur niet stoort of wordt gestoord.

Wanneer we een nieuwe machine bouwen, dan is tegenwoordig de schakelkast van de machine gevuld met allerlei elektronische componenten die gevoelig zouden kunnen zijn voor elektromagnetische golven. Denk aan frequentieregelaars, schakelende voedingen, PLC’s en veiligheid PLC’s . Om er zeker van te zijn zou iedere schakelkast gecontroleerd (gemeten) moeten worden op EMC gevoeligheid. Omdat dit voor veel machinebouwers bijna onmogelijk is, geeft de EMC Richtlijn ook de mogelijkheid om op basis van alle EMC verklaringen, van de toeleveranciers, aan te nemen dat het samenstel ook voldoet aan de EMC Richtlijn. Dit is gebaseerd op het principe EMC= EMC1+EMC2+EMC3+EMC4. Het is daarom belangrijk dat bij het bouwen van een schakelkast gebruik gemaakt wordt van de juiste goedgekeurde componenten en dat degene die de schakelkast bouwt ook voldoende deskundig is om de componenten juist aan te sluiten. Het te lang aanstrippen van draden of het monteren met een deels blote draad kan al EMC gevoeligheid veroorzaken.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer