Gebruiksaanwijzing

Aan een gebruiksaanwijzing worden in de eis 1.7.4. van bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en eventueel aanvullende eisen, bijvoorbeeld voor hijs- en hefmiddelen, eisen gesteld. Daarnaast geeft de norm NEN 5509 handvaten aan de lay-out van een gebruiksaanwijzing. Het vraagt om kennis van zaken om een correcte gebruiksaanwijzing te schrijven.

Alle eisen zijn door ESV Technisch Adviesbureau BV verwerkt in een basisformat. Dit format bestaat uit een module structuur voor de opbouw van de gebruiksaanwijzing. Onze consultants werken altijd met dit basisformat om een gebruiksaanwijzing te schrijven. Voor kleinere machines hebben wij een nog verder gestandaardiseerd format geschreven, waarmee we snel een volledige en correcte gebruiksaanwijzing kunnen schrijven, die ook voldoet aan de eis 1.7.4. Bijlage I van de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Hiermee zijn we in staat om de kosten voor u binnen de perken te houden.

Heeft u een eigen gebruiksaanwijzing opgesteld, dan kan ESV Technisch Adviesbureau BV ook uw gebruiksaanwijzing controleren en aanvullen zodat deze gebruiksaanwijzing zal voldoen aan de eisen die gesteld worden in eis 1.7.4. van Bijlage I van de Machinerichtlijn 206/42/EG.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om een gebruiksaanwijzing geheel in uw stijl op te zetten. Hierbij maken wij dan gebruik van uw huisstijl. Wij leveren u de gebruiksaanwijzing altijd aan in hardcopy en digitaal.

Wenst u meerdere exemplaren te ontvangen, in een overzichtelijke map, A5 boekje of een A4 of A5 ingebonden gebruiksaanwijzing, dan kunnen wij dit geheel voor u verzorgen.

Levert u een machine, een productielijn of een installatie aan het buitenland, dan wordt aan de gebruiksaanwijzing de eis gesteld dat deze ook vertaald moet worden in de taal van het land van levering. Eventuele vertalingen die hierbij nodig zijn, kunnen geheel door ons worden verzorgd.

In de gebruiksaanwijzing hoort tevens de EG-Verklaring van Overeenstemming te zijn toegevoegd. Het opstellen van de EG-Verklaring van Overeenstemming, inclusief een bijhorend normenoverzicht behoort eveneens tot de mogelijkheden.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer