Machineveiligheidsrapportage

Het belangrijkste onderdeel van een machineveiligheidsrapportage is een risicoanalyse en –reductie volgens de norm EN-ISO 12100:2010. De risicoanalyse gaat, om de gevonden risico’s te verduidelijken, vergezeld van fotomateriaal van de gevonden risico’s. Bij de risicoreductie worden de voorstellen geformuleerd om de gevonden risico’s te reduceren. De reductie kan bestaan uit een technische of informatieve oplossing. Een technische oplossing bestaat bijvoorbeeld uit een afschermkap, gebiedsafscherming, elektrische beveiligingen of andere veiligheden. Een informatieve oplossing bestaat meestal uit een pictogram op de installatie en een veiligheidsinstructie in de gebruiksaanwijzing. Als laatste stap van de risicoanalyse wordt er altijd gekeken in hoeverre het risico door een bepaalde reductiemaatregel wordt gereduceerd. Eventueel overblijvend risico wordt dan aangegeven als restrisico.

Bij het opstellen van een machineveiligheidsrapportage wordt altijd gebruik gemaakt van beschikbare normen. Bij sommige machines zijn er zelfs normen die van toepassing zijn, men noemt die ook wel de geharmoniseerde C–normen. Mocht een C-norm voor een machine niet beschikbaar zijn, dan worden de aanbevelingen / adviezen gebaseerd op, de van toepassing zijnde, geharmoniseerde A- en B-normen (meer algemene normen).

De bevindingen uit de risicoanalyse worden vastgelegd en gepresenteerd in een rapportage. Zowel in de risicoanalyse als in deze rapportage laat ESV Technisch Adviesbureau BV zien waar juist onze kracht ligt. Wij zullen altijd proberen om met een praktische oplossing te komen. We proberen dit op een begrijpelijke manier te omschrijven. Bij deze omschrijving worden oplossingen aangedragen en voorzien van handvaten, zodat het in de praktijk ook mogelijk is om de voorgestelde oplossingen te realiseren.

Soms vragen bedrijven om een verdere praktische onderbouwing van de voorgestelde reductie. Dit gebeurt dan meestal door een eenvoudige schets. Een schets spreekt vaak, voor veel technici, voor zich. Daarom zal ESV Technisch Adviesbureau, indien gevraagd, omschrijvingen onderbouwen met schetsen. Waar een directe omschrijving voor een uitvoering noodzakelijk blijkt, is ESV Technisch Adviesbureau BV in staat de rapportage met de risicoanalyse te verwerken in een werkbonnen rapportage. Op deze werkbonnen wordt dan exact omschreven wat er gedaan moet worden. De werkvoorbereiding wordt daarmee deels uit handen genomen.

ESV Technisch Adviesbureau houdt van een praktische benadering. Ook bij de verdere uitvoering kunnen medewerkers van ons bureau u terzijde staan.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer