PED

Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU

De Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU wordt ook weleens de PED richtlijn genoemd. PED staat dan voor Pressure Equipment Directive (Engelse benaming van de richtlijn).
Onder de Richtlijn Drukapparatuur vallen alle onder druk staande systemen, zoals vaten en pijpleidingen, inclusief de aansluitstukken en de bevestigingen voor flenzen en appendages. Onder deze systemen worden onder andere verstaan LPG installaties, (stoom) ketels en persluchtsystemen waar de overdruk meer dan 0,5 bar is. Deze richtlijn heeft met name gevolgen voor de installaties die gebruikt worden in de voedselverwerkende-, de chemische- en procesindustrie. Denk hierbij aan opslag- of koeltanks.

Maar ook aan kookketels en andere apparatuur die in de voedselbereidingsprocessen gebruikt worden.
De PED richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de overeenstemmings-beoordeling van de drukapparatuur en de samenstelling waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

Te denken valt aan

Drukapparatuur zoals drukvaten, leidingen, veiligheidsappendages en elementen die bevestigd zijn aan drukapparatuur zoals flenzen, koppelingen, hijsogen e.d.

  • Drukvaten met één of meerdere ruimtes
  • Installatieleidingen en onderdelen van leidingenstelsels zoals slangen, fittingen, buizen, expansieverbindingen, pijpen e.d.
  • Veiligheidsappendages zoals veiligheidskleppen, breekplaat beveiligingen, knikstaven, CSPRS (gestuurde afblazende systemen), druk- , temperatuur- en niveauschakelaars en SRMCR’s (meet-, controle- en regelvoorzieningen)
  • Onder druk staande appendages
  • Samenstellingen van verschillende drukapparaten die een fabrikant integreert tot een functioneel geheel

Afwijkend ten opzichte van bijvoorbeeld de Machinerichtlijn, wordt de CE-markering afgegeven en aangebracht op de afzonderlijke delen en niet op de totale installatie. Dit betekent dat bij een grote installatie met veel drukvaten elk drukvat en elke appendage dus een CE-markering kan hebben. De fabrikanten, die deze delen van een installatie leveren, zijn ook verplicht om deze delen met een EG- Verklaring van Overeenstemming te leveren.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer