Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

RI&E: Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Deze risico-inventarisatie is een verplichting vanuit de Arbowetgeving. Bij het opstellen van een RI&E wordt er naar allerlei algemene aspecten van de veiligheid van het bedrijf gekeken. Soms is het mogelijk om gebruik te maken van een bepaalde standaard Risico-Inventarisatie & -Evaluatie. Men noemt dit dan een branche RI&E. Soms moet men aan de hand van een basis RI&E een specifieke bedrijf RI&E opstellen. Steeds is belangrijk dat alle veiligheidsaspecten, die bij uw bedrijf spelen, ook vastgelegd worden in de RI&E.

Om risico’s te inventariseren heeft men verschillende mogelijkheden. Het opstellen van een RI&E is meestal het begin. Het gevolg van een RI&E kan zijn dat men vastlegt dat voor het begin van bepaalde werkzaamheden er altijd een TRA (Taakrisicoanalyse) of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een LMRA (Last Minute Risico Analyse) opgesteld moet worden. Dit zijn verschillende analysemethoden die men dan wel, als organisatie, moet beheersen.

ESV Technisch Adviesbureau BV kan ook het opstellen van een RI&E voor u verzorgen. Binnen ons bureau zijn veiligheidskundigen werkzaam, die deze werkzaamheden deskundig kunnen uitvoeren en u kunnen helpen om op een juiste wijze met uw verantwoordelijkheden om te gaan.

In de Arbowetgeving is vastgelegd dat het soms nodig is de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Indien nodig kunnen wij ook uw RI&E toetsen.

Wij willen u erop wijzen dat het opstellen van een RI&E geen éénmalige zaak is maar dat een RI&E altijd up-to-date moet zijn.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer