Risicoanalyse

Zoals aangegeven kan het voorkomen dat in de RI&E wordt aangegeven dat, als er machines en arbeidsmiddelen gebruikt worden, er een aanvullende RI&E (ARIE) opgesteld moet worden voor de risico’s die veroorzaakt worden bij het werken met machines of arbeidsmiddelen.

Wij noemen dit in de praktijk een risicoanalyse. Hier zou ook de benaming risicobeoordeling gebruikt kunnen worden. Wij kiezen echter voor risicoanalysewerkzaamheden.

Bij de risicoanalysewerkzaamheden worden de gevaren, die kunnen optreden tijdens het werken met machines of arbeidsmiddelen, vastgelegd en beoordeeld (gewogen). Met als resultaat dat voor elk gevaar er een risicogetal bepaald wordt. Aan de hand van het risico en het risicogetal wordt dan een passende risicoreductie geformuleerd. Daarna wordt op grond van de voorgestelde risicoreductie het resterende risico nog een keer gewogen om te bepalen of het risico volledig gereduceerd is of dat er nog sprake is van een restrisico. Vaak is er bij deze werkzaamheden sprake van restrisico’s die niet verder gereduceerd kunnen worden en waar medewerkers / gebruikers dan ook voor gewaarschuwd moeten worden. Om tot die reductie te komen stellen we een Plan van Aanpak op. Bij dit Plan van Aanpak worden dan ook de termijnen, waarop bepaalde acties afgerond moeten zijn, vastgelegd.

Bij onze risicoanalysewerkzaamheden maken wij gebruik van onze eigen 18-punten risicograaf methode. Omdat wij alles vastleggen in een duidelijke overzichtelijke A3 lay-out, heeft men per gevaar een overzicht dat ook makkelijk up-to-date gehouden kan worden.

De risicoanalysewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze deskundige CE-consultants. Omdat wij als adviesbureau heel praktisch zijn ingesteld, hebben onze risicoanalyses ook een hoog praktijkgehalte.

Omdat het reduceren van risico’s tijd en geld kost wordt een Plan van Aanpak altijd in overleg met u opgesteld.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer