Risicobeoordeling

Het kan voorkomen dat in de RI&E wordt aangegeven dat er een aanvullende RI&E (ARIE) opgesteld moet worden voor de risico’s die veroorzaakt worden bij het werken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte of werken in een omgeving waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan. En zo zouden we nog veel meer terreinen kunnen bedenken waar risico’s beoordeeld moeten worden.

Omdat wij bij het beoordelen van risico’s bij machines en arbeidsmiddelen kiezen voor de benaming risicoanalysewerkzaamheden kiezen we voor het beoordelen van risico’s op andere gebieden / terreinen voor de benaming risicobeoordeling. But what is in a name?

Bij het beoordelen van risico’s kan men allerlei methodieken gebruiken. Wij kiezen dan ook steeds bij bepaalde werkzaamheden voor een passende methodiek.

Bij een risicobeoordeling werken wij bijna ook altijd met weging van het risico, een voorstel voor een risicoreductie en een Plan van Aanpak. Afhankelijk van de gekozen methodiek en aard van de risico’s kan er dan ook sprake zijn van restrisico’s waar men weer aanvullende maatregelen voor moet nemen.
Omdat het reduceren van risico’s tijd en geld kost wordt een Plan van Aanpak altijd in overleg met u opgesteld.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer