RoHS II richtlijn

Op 21 juli is de Europese Richtlijn 2011/65/EU, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, in werking getreden. De eerste Richtlijn over gevaarlijke stoffen in apparatuur is bekend geworden onder de naam RoHS Directive. De afkorting RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances. Omdat de afkorting RoHS bij bedrijven bekend is, zal de vorige Richtlijn worden aangeduid als RoHS I en de nieuwe als RoHS II. De belangrijkste wetenswaardigheid van de RoHS II Richtlijn is dat deze van toepassing is op een 11 productgroepen die genoemd worden in deze richtlijn. Industriële producten worden niet in de productgroepen genoemd. De RoHS I en II richtlijnen zijn gericht op het voorkomen en terugdringen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). De Europese Richtlijn 2002/96/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is er op gericht om afgedankte apparaten te hergebruiken, recyclen of nuttig toe te passen. Deze Richtlijn is bekend geworden onder de naam WEEE Directive. De afkorting WEEE komt van het Engelse Waste of Electric and Electronic Equipment. Om te bepalen welke elektrische en elektronische apparatuur onder RoHS I viel werd verwezen naar een lijst van 10 productgroepen uit de WEEE Directive. RoHS II bevat nu zelf een bijlage met 11 productgroepen.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer