Vanuit de Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG dient iedereen te beschikken over werkinstructies. We hebben het dan over een hele beknopte gebruiksaanwijzing. Hierin moeten alle handelingen staan beschreven voor werken aan een machine op de locatie waar deze is geplaatst. Voor medewerkers die een andere taal spreken, is het noodzakelijk de werkinstructies ook in die andere taal aanwezig te hebben. Ook deze vertalingen kunnen eenvoudig door ESV worden verzorgd. Eén aanspreekpunt, wel zo fijn!