ESV is groot voorstander van optimaal beveiligen en dus investeren aan de voorkant. Gevaren zien te voorkomen en deze goed beargumenteren. Een goed voorbeeld hierbij is het samenstellen van een technisch dossier.

Wanneer u het technisch dossier namelijk goed op orde heeft (ofwel op de plank heeft liggen) heeft u een belangrijke voorsprong mocht er iets gebeuren. Met andere woorden: het technisch dossier dient als bewijslast om aan te tonen dat u de machine/installatie in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en aanverwante richtlijnen heeft gebouwd.

Onderdelen van het Technisch Dossier:

 • Risicoanalyse
 • Vastleggen gebruikte eisen Machinerichtlijn
 • Duidelijke foto’s voor het vastleggen van de levering
 • Normenonderzoek
 • Performance level berekening (PL)
 • Gebruiksaanwijzing
 • Overzichtelijke schema’s
 • Tekeningen
 • Berekeningen
 • EG verklaring van Overeenstemming 
 • Verklaringen van alle toeleveranciers


Een sluitend technisch dossier samenstellen, vereist veel specifieke kennis over richtlijnen en normen. Natuurlijk kunt u deze werkzaamheden zelf uitvoeren, maar controle blijft sterk aanbevolen. U kunt het ook volledig uit handen geven door uit te besteden (zelfs inclusief alle benodigde verklaringen van uw toeleveranciers) aan de ervaren consultants van ESV. Voor de meest uiteenlopende machines en installaties is een groot aantal technisch dossiers samengesteld; van klein of eenvoudig tot groot en zeer complex. Jarenlang.

Maak gebruik van deze praktische kennis!