‘ESV is een onafhankelijk adviesorgaan’

EuroChem Antwerpen maakt sinds 1 april 2012 deel uit van de internationale EuroChem groep, één van 's werelds toonaangevende producenten van minerale meststoffen.

“EuroChem streeft naar veilige arbeidsomstandigheden voor al zijn medewerkers, maar ook voor alle externe partijen die werkzaam zijn op onze site. In dat kader werd binnen de logistieke afdeling in 2019 een doorlichting uitgevoerd door een externe partij. Het resultaat van deze oefening waren geactualiseerde risicoanalyses van de verschillende equipments. Deze risicoanalyses betekenen voor EuroChem Antwerpen niet het eindpunt, maar slechts het begin van een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden. Om deze risico-reducerende maatregelen op een systematische manier uit te voeren, kwamen wij via een partner in contact met ESV. Bij het eerste contact zat ons gevoel direct goed: ESV heeft ons snel kunnen overtuigen van hun deskundigheid. Bovendien hebben zij reeds andere bedrijven geholpen met een soortgelijke oefening.

Bij de verdere uitwerking weet ESV met een juiste blik te kijken naar de hoog-risico aspecten en helpt ons met het stellen van de juiste prioriteiten. Zij bieden de noodzakelijke expertise om de maatregelen verder uit te werken. ESV is een onafhankelijk adviesorgaan, die ons de juiste ondersteuning biedt bij de verdere implementatie van risico-reducerende maatregelen. De samenwerking is aangenaam.”
- Peter Vermaete, Asset/Production Manager EuroChem Antwerpen NV.