Eigen ongevallendienst met officiële status én beroeping zwijgrecht

ESV staat 24 uur per dag paraat. 7 dagen per week. 365 dagen per jaar. 

Spoed vraagt om actie en reactie. Wanneer u ons inschakelt, ondersteunen wij - altijd zo snel als mogelijk - in de afhandeling van een incident of ongeval. Wij zijn zelfs (na een volmacht) bevoegd om als professioneel gesprekspartner met Inspectie SZW op te treden. Onze experts onderhandelen namens u. Vanzelfsprekend heerst er vaak veel emotie na een ongeluk en daar moet ook alle ruimte én tijd voor zijn. Ondertussen dragen wij zorg voor het zakelijke deel.

Na een melding plichtig bedrijfsongeval komt de Inspectie SZW om de hoek kijken en hanteert een bepaalde aanpak. In deze nieuwe aanpak is de Inspectie SZW bezig om bij kleine ongevallen de verantwoordelijkheid van de afhandeling bij het bedrijf zelf neer te leggen. En hen zelf voor een goed onderzoeksrapport te laten zorgen. De inspectie brengt dan geen bezoek meer aan het bedrijf en doet geen onderzoek. Met andere woorden: het bedrijf stelt zelf het onderzoeksrapport op en maakt een plan voor de toekomst om een dergelijk ongeval te voorkomen. De enige voorwaarde is een goed plan. En daar zit nu vaak precies het probleem…

Al geruime tijd biedt ESV ondersteuning in de afhandeling van bedrijfsongevallen. Dit gebeurt vakkundig en geruisloos achter de schermen. ESV weet hierbij (bijna altijd) de schade te beperken door het opstellen van een goede rapportage, inclusief plan van aanpak met afspraken over regie en eindverantwoordelijkheid.

Nu gaat onze dienstverlening een interessante stap verder: wij zorgen voor de gehele, benodigde ongevallen-rapportage. Voor u betekent dit vooral veel gemak én het vertrouwen dat je professionele plan staat als een huis. En voor ons een logische stap in onze ambitie om ons gebalanceerde dienstenpakket verder uit te breiden.

Er is nog een ander, sterk argument om deze activiteit uit te besteden. Wanneer ESV met een officiële machtiging kan optreden namens een rechtspersoon heeft ESV - in tegenstelling tot het bedrijf - een mogelijkheid om zich ook op het zwijgrecht te beroepen. Een rechtspersoon zelf heeft een volledige verplichting tot medewerking.

Klein ongeval? Groot in optreden

Dus waarom zelf nog langer moeite én tijd stoppen in iets wat ESV binnen de afgesproken tijd voor elkaar heeft? Een kwalitatieve ongevallen-rapportage van een erkende partij mét officiële status en zwijgrecht.

Voorkomen van kosten

Wat wij nooit uit het oog zullen verliezen in deze fase is stilstand van een machine of productielijn zien te voorkomen of tot een minimum weten te beperken. Wij gaan er altijd volledig voor om deze grote kostenpost zien te voorkomen.

Vraag vrijblijvend onze algemene voorwaarden voor deze uitgebreide dienstverlening op bij het secretariaat via info@esvta.nl