085 - 016 1397
Dit is een noodnummer!


Er heeft zich een incident of arbeidsongeval voorgedaan en
u heeft dringend advies nodig of u wilt dat wij snel ter plaatse komen.


Bel bovenstaand nummer en volg de instructies op.

Gebruik van deze dienst brengt extra kosten met zich mee, bij gebruik van
dit noodtelefoonnummer accepteert u de hieraan verbonden voorwaarden.